7
Ara
2012
0

Belediyeler hemşehri dernekleri ile işbirliği yapmalımıdır?

Son yıllarda köyden kentte aşırı göç olayı kentlerimizi de büyük ölçüde zora sokmuştur. Bu yoğun göç olayı bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bundan başta Büyükşehirler olmak üzere herkes nasibini almıştır. Bu göçler sonucunda Büyükşehirlere gelen insanlar örf ve adetlerini kültürlerini yaşamak yaşatmak daha doğrusu sosyal anlamda dağılmamak yabancılaşmamak için hemşeri dernek ve vakıf çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Böylelikle kentler değişmiştir. Yeni sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır.

Güvenlik, issizlik cevre sağlık ve kültürel sorunlar olmuştur. Bu sorunları ise eski alışkanlıklar la çözülmesi mümkün değildir. Dol asiyle devletin o belediye sınırları içersinde bulunan bütün kurumları, Belediyeler sivil Toplum kuruluşları, bu sorunları ortak bir platformda bir araya gelerek çok daha rahat çözebilecekleri muhakkaktır. Yenidünya anlayışı böyledir. Sivil toplum kuruluşları bu bakımdan çok önemlidir. Bu sorunları çözmek için birlikte düşünme birlikte hareket etme zorunluluğu muhakkaktır. Onun için belediyeler bu gibi sorunların çözümlenmesinde hemşeri dernekleriyle de işbirliği yapmalıdırlar.

Çünkü hemşeri derneklerimizin gördükleri işler bakımından, hem de üye sayılarının fazlalığı bakımından önem verilmesi gereken kuruluşlardır.Yine ülkemizin içinde yaşadığı hızlı kentleşme ve ekonomik krizlerin doğurduğu sıkıntıların hafifletilmesinde hemşeri dernekleri azımsanmayacak roller üstlendiği hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Köyünden kentte gelen insanlar, kenttin karmaşası ve zor hayat şartları içinde mücadele ederken bu derneklerin yardımlarını görebilmektedir.

Hemşeriler arasında var olan bağlar, dar günlerde birbirlerine yardım elini uzatmaktadır. Bütün bu olumlu yönlerinin yanı sıra, hemşeri derneklerinin aslen geldikleri yerlere de endeksli olmamalıdır. Aksi takdirde, kentte bulunanlarının kendini o kentte özleştirmesinde olumsuz etki yapabilir. Fakat burada asıl olan, onların geldikleri yerin kimliklerini terk etmelerini değil, bu kimliğe saygı duyarak, ayrıca içinde yaşadıkları kentte ait ortak bir kimlik oluşumu için de çalışmalarıdır.İstanbul da yaklaşık on bin tane hemşeri dernekleri bulunmaktadır. İstanbul ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda bu dernekleri göz ardı edilmesi doğru olmasa gerek.

Kentlilik bilincinin geliştirilmesiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarda hemşeri derneklerinde katılımını sağlamak gerekir. Çünkü hemşeri derneklerin katılımı ve desteği kent bilincinin gelişmesinde katkısının daha farklı olacağı muhakkaktır.Belediyelerin, hemşeri dernekleri ile yapacak oldukları işbirliği, her türlü sosyal ve kültürel çalışmalarını daha farklı boyutlara taşıyacaktır.Her şey gönlünüzce olsun. 13.04.2009