7
Ara
2012
0

Kentleşme

İnsanlar toplumsal bir varlıktır. Yalnız başlarına yapamadıkları ve çözemedikleri işleri bir araya gelerek sorunlarını çözmeyi başarmışlardır. Bu birlikte hareket etmiş olmaları bir arada yaşama ihtiyacını ortaya koymuştur. Daha sonra bu insanlar ekonomik, sosyal kültürel ve siyasal dönüşüm yaşamak suretiyle kentleri meydanı getirmiştir.

Kent kelimesi belli bir olgunluk seviyesini ifade etmektedir. Kalkınmayı, medenileşmeyi ve gelişmişliği yansıdır. Kent demek medeniyet demektir, medeniyet demek de kent demektir. Medeniyet tarihi kent tarihi ile başlamıştır. Kentleşme sanayi toplumlarının bir ürünüdür. Aynı zamanda sanayileşme de kentlerin bir ürünüdür.

Sanayileşme ve kentleşme birbirlerini üretir ve geliştirir. Kentleşmeden söz etmek için, sosyal kültürel, siyasi ve ekonomik açıdan, bir arada asgari düzeyde dönüşümü ve değişimi gerçekleşmiş olması gerekir. Bu koşullardan birinin veya ikisinin gerçekleşmiş olup, diğerlerinin gerçekleşmemesi durumunda bile tam ve doğru anlamıyla bir kentleşmeden bahsetmek söz konusu değildir.

Kentleşmenin tabiî ki sebepleri vardır. Kırsal kesimin itici sebepleri olduğu gibi, kentlerin çekici sebepleri de olduğu muhakkaktır. Bunlardan, kırsalın iticiliğini incelediğimizde, traktör biçerdöver gibi araçların tarımda kullanılması gizli işsizliği doğurmuş, açığa çıkan nüfus kentlere yönelmiştir. Toprak yetersizliği ve toprağın miraslarla parçalanması nüfus artışı bu yörenin nüfus ihracına sebep olmuştur. Çekici sebepler olarak düşündüğümüzde ise, kentler fırsat imkân ve olanak açıdan kırsaldan daha zengindir. İmkânlar kırsala göre daha farklıdır.Kentleşmenin en önemli sebeplerinden biride sanayileşmedir.Siyasi olarak düşündüğümüzde ise, hükümetlerin kentleşmeye bakış açısı ve politikasının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde kentleşme 1950lerde başlamış olup, çok hızlı bir süreç yaşanmıştır.Tabiî ki ülkemizde hızlı kentleşmenin getirdikleri avantajlar olduğu gibi, dezavantajlarında olacağı muhakkaktır. Avantajların neler olabileceğine baktığımızda ise kentlerde yapılan çok katlı binalarda daha fazla yaşam alanı olduğunu görürüz. Bireysel binaların ısınması ile apartmanların ısınması arasında fark vardır. Apartmanların ısınması maliyeti düşürür. Çöpleri belirli bir alana yaymaktansa, geri kazanma yollarını araştırarak, ulusal kaynakların israfını önleyebilmektedir.Eğitim seviyesinin yükselmesi de kentleşmenin önde gelen nedenlerden bir tanesidir.

Dezavantajları nelerdir diye düşündüğümüzde ise, Dünyada ki toplam arazinin yüzde birini kentler kaplamış durumdadır. İşte bu kentleşme sonucu ortaya çıkan yapılanma aşırı ısınmaya neden olmaktadır. Hava kirliliği şehirlerimizin temel sorunlarından biri olduğu gibi, su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi de olumsuzluklar arasındadır.

Kentlerin hızlı bir şekilde büyümesi, kentteki yapılara olan rağbetin artmasına vesile olmuştur. Bu da rantın yükselmesine ve imara aykırı kaçak yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Kısa olarak kentleşmeyi ve kentleşmenin avantajlarıyla birlikte dezavantajlarını da sizlerde paylaştık.