7
Ara
2012
0

Seçilenleri Kutluyorum

Yapılan yerel seçimlerde yerel yöneticilerimizi seçmiş bulunuyoruz. Yeni seçilen, daha önce seçilip de tekrar seçilen Belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarların halkın teveccühünü kazandıkları için tebrik ediyor ve başarılı olmalarını temenni ediyorum.

Seçilen bu insanlarımız başarılı olmaları insanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetiyle eşdeğerdir. Başarısız olmaları halinde ise insanlarımızın yaşam kalitesinin geride kalmasına vesile olacaktır. Sonuç olarak seçilen bu insanlarımızın başarılı veya başarısız olmaları halinde bütün insanlarımızı etkileyeceği muhakkaktır.Bu itibarla dünyada en değerli varlık insandır.

İnsanlarımızın da insan gibi yaşayabilmeleri için bir takım imkânlardan istifade etmeleri gerekir. Yani insanlarımız artık kaliteli hizmet beklemektedir. Çünkü kendilerine hizmet etmek için vermiş olduğu yetkiyle kurulan ve kaynaklarını kullanan belediyelerin de belde halkına kaliteli hizmet vermek zorundadırlar. İnsanlarımızın bu kaliteli hizmeti istemeleri de en doğal haklarıdır.

Bu kaliteli hizmetlerin insanlarımıza verilebilmesi için halkın adına yönetime gelmiş olan yerel yöneticilerimizin de halktan farklı düşünmemeleri gerekmektedir. Halkın isteklerine değer veren, adil ve adaletli bir yönetim sergileyen yerel yöneticilerimizin de başarısı kaçınılmazdır. Bunun için halkın genel isteklerine önem verilmeli, halkın sorunlarıyla yakından ilgilenip, halkın da yönetime katılımını sağlayıp hak ve adalet sağlanmalıdır.

Yerel yönetimlerin içersinde halka en yakın ve etkin olan belediyeler yaptıkları hizmet yönünden büyük önem taşımaktadır. Belediye başkanının belediye halkına yapmış olduğu hizmetler insan yaşamını etkilemektedir.

Belde halkının ihtiyaçlarının tespiti, aciliyet durumuna göre öncelikleri, yerel düzeyde belirlenmesi daha sağlıklı bir değerlendirme olacağı muhakkaktır. Burada esas olan halkın katılımı, görüş ve desteğinin olmasıdır. Böylelikle hizmetlerin gerçekleştirilmesinde hem zaman kazanılmış hem de verim artırılmış olur. Bu yüzden belediye yönetimi şeffaf olmalı, alınan kararlar halk ile paylaşılmalı ve onların eleştirilerinden faydalanmalıdır.

Çünkü belediyelerin asıl sahipleri, patronları belde halkıdır. Öyleyse başkan patronlarına karşı sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu sorumluluğunu yerine getirebilmesi için de öncelikle bilgiye dayalı bir yönetim ile belediye personeli arasında birlik ve beraberliği sağlayıp kolektif bir akıl birliği oluşturmak suretiyle katılımı sağlayarak, başarının temelini oluşturmak gerekir. Bu duygularla, Sağlıklı bir gelecek hep sizin olsun. 29.03.2009