7
Ara
2012
0

Yaşamın sonbaharı “Yaşlılık”

Çevremizde, yaşlılara saygı göstermek toplumsal geleneklerimiz ve törelerimizden kaynaklanmaktadır. Buda, toplumumuzun en belirgin özelliklerinden biridir. Ülkemiz genelinde her yıl, on sekiz ile yirmi dört Mart tarihleri arasında, yaşlılara saygı haftası olarak anılmaktadır. Çünkü yaşlılar tecrübe kaynağıdır.

Onların yaşanmış ve kazanılmış deneyimleri, bizleri birçok yanlışlık yapmaktan kurtarmaktadır. Yaşlılarımızın, gençlerden yerine getirilmesi mümkün olmayan, herhangi bir istek ve beklentileri asla ve asla olamayacağını düşünüyorum.Yaşlılarımıza bugün gösterilecek olan sevgi ve saygı, bizim gelecek kaygılarımızı da azaltacaktır.

Çünkü hangi yaşta olursak olalım, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanabilmek, onları toplumsal yaşamdan koparmadan, en iyi koşullarda yaşatabilmekle mümkündür. Yaşlılarımız için önemli olan, onların mutluluğu, verimliliği ve yaşam sevinçlerinin devamlılığını sağlamaktır.

Yaşlılarımız, kültür ve medeniyet değerlerimizi dünden bugüne taşımışlardır. Yarınlara ulaşması için ömür boyu büyük gayret göstermişlerdir. Her zaman toplumsal baş tacımız olmuştur. Ecdadımız büyüklere saygı, küçüklere sevgi anlayışı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı, toplumsal huzuru ve milli birliğini her zaman güçlü tutmayı başarmıştır.

Yaşlılara sahip çıkmayan, hürmet etmeyen ve saygı göstermeyen bir toplumun geleceğini bıle düşünmek istemiyorum. Unutmamak gerekir ki bugünün yaşlıları geçmişte, toplumsal yaşamın her alanında önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kendilerinden sonra gelenlere görevlerini devretmişlerdir. Yaşlılık, yaşam mücadelesini giderek zorladığı bir gercektır.

Dolayısıyla, bu dönemde insanın daha çok desteğe ve hassasiyete ihtiyaç duyduğu da muhakkaktır. Yaşlıların bizden beklediği en önemli şey saygıdır. Çünkü onlara gösterdiğimiz saygı nispetinde, yaşadıkları yılları boşa geçirmemiş oldukları kanaatine varacaklardır. Saygının arkasından onlara, bazı şeyleri de danışmalıyız. Hala daha kendilerine ihtiyacımız olduğunu hissettirmeliyiz. Yaşlılar hayatın her safhasında, bizleri yanı başında görmek isterler. İnsanlar yaşlandıkça çocuklaşırlar.

Bunun için bize karşı bazı sıkıntıları, yanlış tutum ve davranışları olabilir ama bunları anlayışla karşılamalıyız. Çünkü tarlaya ne ekersen onu biçersin. Bu gün onlara yarın bizlere.Yaşlılarımız, geçmişte yaşama etkin bir biçimde katılarak, bugünlere ulaşılmasında önemli rol oynamışlardır. Yaşlılara yakınlık göstermek, gereksinim duyduklarında destek vermek ve yardım elimizi uzatmak, gelecek kuşaklara da aktarmamız gereken köklü geleneklerimizdendir.

Toplumumuzun en saygın bireyleri olan yaşlılarımızın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmalıyız. Onlara yaşamın ağırlığını hissettirmemeliyiz. Genç düşünceli, geniş ufuklu ve öngörülü yaşlılar, dikkate alınması gereken değerlerimizdendir.

Onların görgü, bilgi ve birikimlerini paylaşmak, onlara etkin olarak katılabilecekleri yaşam alanlarının sağlanması bizleri zenginleştirecektir. Yaşlılarımızı her zaman sürekli olarak sevmeli, saymalı ve anmalıyız.Bu duygularla kalın sağlıklıca… 22.03.2009