7
Ara
2012
0

Şehirlerimizin sorunları.I

Şehirlerimiz de, insanlar gibi yaşayan birer varlıktır. Şehirlerimizin yaşayabilmesi için ihtiyaçlarının uygun zamanda ve uygun bir şekilde karşılanması zorunludur. Bu yaşayan şehirlerin zamanla değişmesi ve dönüşmesi zorunludur. Zamanında değişime ve dönüşüme ayak uyduramayanlar, şehirleri geriye götürdüğü gibi burada yaşayan insanları da rahatsız eder.

Değişim ve dönüşüm önce zihinlerde başlatılmalı daha sonra ise fiziksel değişim yapılmalı. Zihinsel değişim ve dönüşüm yapmadan fiziksel değişim ve dönüşümün yapılması pek sağlıklı olmaz.

Değişimin ilk basamağı olan zihinsel değişim yapıldıktan sonra fiziksel değişim yapılmalı. Bu değişimin nasıl olacağını oradaki oturan insanlarla karar verilmeli ki, insanların mutlu olduğu ve semtine sahip çıktığı modern bir şehir olsun.

Şehirler, insanların birlikte topluca yaşadığı hayalleriyle hatıralarıyla özlemiyle dolu yerlerdir, mekânlardır. Bu yerlerin yaşanabilir bir durum olması her şeyden önce kendimize çocuklarımıza torunlarımıza ve gelecek nesle karşı sorunluluğumuzu unutmamalıyız. Bu mekânların üzerinde sadece evlerimiz iş yerlerimiz değil, daha birçok binalar ve tesislerde vardır. Burada uzun yıllar yaşayan insanların tecrübelerine ve hatıralarına da tanıklık etmektedirler. Bu yerler, tarihi, sosyal, kültürel ve siyasi özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. İnsanların toplumsal bir varlık olmasının sonucunda doğan bu mekânların tarihi, medeniyet tarihinden eski değildir. Çünkü şehir demek medeniyet demektir. Medeniyet şehirle başlamıştır.

Şehirler toplumun eseridir ve aynı zaman da da o toplumun özelliklerini yansıtır. Bu şehirleri yönetenlerin vizyonu o şehrin yararı ve orada yaşayanların kararı temel kıstas olmalıdır. Bu süreç içinde öncelik siyaset değil o şehrin huzur ve mutluluğu olmalıdır.

Şehirleri, proje, insan, zaman ve kaynak yönetimini bilen kültürlü ve iyi yöneticilik özelliği olan kişiler tarafından yönetilmelidir. Amacı arkasında eser bırakmak olan nitelikli, cesur insanlar tarafından yönetildikleri takdirde, modern çağdaş ve yaşanabilir bir şehir haline geleceği de muhakkaktır.

Tabi ki bunun içinde halkın desteği ve güveni de çok önemlidir. Dolayısıyla bir şehrin açılımını yaptıktan sonra şimdi de karşılaştıkları sorunlarını inceleyelim. Bu sorunları dört ana başlık altında toplayabiliriz. Kontrolsüz ve aşırı şehirleşme, Sahipsizlik, Şehircilik, bilincinin gelişmemiş olması, Demokratik olmayışıdır. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.21.01.2009

Devamı gelecek sayıda