1
Ağu
2012
0

Yerel Güç Birliği

Belediyeler, Beldesinin geleceğini bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile birlikte akıl birliği yaparak inşa etmelidir. Yani belediye sınırları içersinde bulunan sivil toplum kuruluşları, kültür merkezleri, kamu kurum ve kuruluş niteliğinde hizmet veren meslek kuruluşları ile toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan kişilerle yerel güç birliği yapmalıdır.

Sivil toplum kuruluşların önemi, ülkemizde her geçen gün arttığını görmekteyiz. Çünkü AB adaylığı sürecinde, sivil toplum kuruluşların çalışmaları, daha çok değer gördüğü bir gerçektir. Belediyeler bunu görmezlikten gelemez. İşte bulundukları bölgenin sivil toplum kuruluşları, kültür merkezleri, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde hizmet veren meslek kuruluşları ile toplumsal sorumluluk bilincine sahip kişilerle bir araya gelip, birlikte bir akıl birliği oluşturmalıdır.

Sivil Toplum kuruluşları, beldenin sorunlarını ve çözüm noktaları hakkında önerilerini yani projelerini ortaya koymalı, Daha sonra ortak bir fikir birliği oluşturmak suretiyle beldesinin geleceğini elbirliği ile inşa etmelidir.

Tabi ki bu toplum kuruluşların çalışmalarını sürdürebilmeleri için gerek mekân gerekse maddi yönden desteklenmelidir. Çünkü bu kuruluşların ortak çalışma komisyonları olacaktır. Bunlar burada projeler üreteceklerdir. Bunların üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Üretilen bu projelere AB ile Dünya bankasından finans sağlanabilmesi için Belediyeler bunlara öncülük etmelidir. Belediye sınırları içersinde ki bütün sorunları yerel dinamiklerle elbirliği ile çözüme gidilmelidir. Böylelikle toplumun tüm taraflarını bir tarafa getirmek suretiyle bir sinerji meydana çıkmış olacaktır. Dolayısıyla bu sinerji de kaliteli bir hizmetin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

Sonuç olarak bir belediyenin halkına verecek olduğu hizmetlerle ilgili alınacak olan kararların o bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket etmesi durumunda belediye halkı tarafından benimseneceği de muhakkaktır. Böylelikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte beldesinin geleceğini inşa eden bir belediye başkanının başarısı kaçınılmazdır.

Onun için belediyeler bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşları ile yerel güç birliği yaparak belediyesinin geleceğini elbirliği ile akıl birliği oluşturarak inşa etmelidirler. Buda bireylerin değil toplumun mutluluğu olacaktır, Kurtuluşu olacaktır. 10.01.10

Sende yorum yap

Or