1
Ağu
2012
0

Sevgi Sizsiniz

Bazı insanlar bir olay karşısında veya herhangi bir konu hakkında düşüncelerini belirtirken önyargılı olarak yaklaşabiliyorlar. Veya konu hakkında bilgisi olsa da olmasa da ağız’ı olan konuşuyor misali, dilinin döndüğü gibi konuşuyor. Ve söylenebiliyor.

Hâlbuki önyargılı olarak hareket eden bu insanlarımız atalarımızın bıraktığı bu mirası devam ettirme düşüncesindedir. Oysaki atalarımızdan kalan mirasların insanlık adına güzel ve iyi olabilenleri devam ettirmemiz daha doğru olsa gerek. Önyargılı olmak, yaklaşmak, düşünmek bizler için bir getirisi olduğu kanaatinde değilim. Önyargılı olmanın genetik bir özelliği olduğuna inanıyorum. Önyargılı olarak hareket eden insanlarımız, kendilerinden farklı olan insanları tehdit olarak görürler. Bu insanlar onlardan korktukları için, kendilerinde oluşan bu alışkanlıklardan dolayı, önyargılı olarak davranmaktadırlar.

Dolayısiyle buda iyi bir alışkanlık değildir. Bu alışkanlıklardan ancak eğitim ve sosyal çevrelerin etkisiyle kurt ulunabilir. Yani daha doğrusu sevgiyle, tamamen ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorum. Eğitimli olan sosyal olan ve sevgiyle donanımlı olan bir insan hiçbir zaman önyargılı düşünmez yaklaşmaz ve konuşmaz. Daha doğrusu kimseden korkmadan yaşar hareket eder ve söylenir.

Bizler insanlarımız için hep hizmetkâr olmuşuzdur. Bu herkes için geçerlidir ve böyle olmalıdır. Bulunduğumuz her yerde, Fatsa’yı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Fatsa’nın birer fahri temsilcileri olduğumuzu da biliyoruz. Onun için toprağımızın insanlarına hizmet etmek, bizim için en büyük onurdur. Toprağını ve toprağının insanlarını hor görenler, geleceği zor görürler.

Benim için en önemli insan insana hizmet edendir. Bu hizmeti verirken de ayrım yapmadan adil adaletli ve dürüst, Allah rızası için hizmet sunan insandır. Onun için insanlara karşı önyargılı olarak yaklaşmaktan ziyade sevgiyle yaklaşılmalı. Sevginin olmadığı yerde, güzelliklerin olması mümkün değildir. Onun için bizim her zamanınkinden daha çok sevgiye ihtiyacımız var. Aslında sadece bizim değil herkesin sevgiye ihtiyacı var. Eğer sevgi olsaydı, bugün dünyanın dört bir yanında süren savaşlar da olmazdı. 23.01.10

Sende yorum yap

Or